پنجشنبه 10 مهر 1399

سامانه خدمات قضایی تاد

1-تنظیم الکترونیک دعاوی حقوقی و کیفری

2-درج متن های پیش فرض با قابلیت ویرایش در کلیه دعاوی

3-ارسال و ارجاع دعاوی همراه با ضمائم آن به تمامی دفاتر واعضای سایت

4-پیگیری دادخواست هاوشکوائیه ها وارائه خلاصه وضعیت آن ها

5-نمایش دادخواست ها و شکوائیه های ثبت شده و ارجاع شده و...

6-ارائه به روزترین قوانین و آئین نامه های حقوقی کیفری

7-ارتباط مستقیم کاربران سایت وامکان ارسال ضمائم و مدارک برای یکدیگر

8-امکان تبلیغ و درج رزومه کاری

9-ارتباط مستقیم بین اعضاء سایت و ارسال فایل و مدارک و ضمائم بجای فکس

10-انجام کلیه مرحله های ثبت و ارسال  توسط گوشی موبایل

نحوه ثبت نام: سمت راست بالای صفحه عضویت را انتخاب و فرم مشخصات را تکمیل می نمائیم

نحوه ورود: ورود به حساب کاربر را انتخاب و ابتدا کد ملی و سپس کد پیامکی را وارد می نمائیم

توضیحات بیشتر

بخشنامه ها و قوانین

اخبار و اطلاعیه ها