یکشنبه 31 شهریور 1398

حسین زایر

 حسین زایر

حسین زایر

نشانی: آذربايجان غربي، تكاب، تکاب خیابان انقلاب نرسیده به شهرداری تکاب

نشانی الکترونیکی: hossin.zayer@yahoo.com